Cò̤ Siók-kṳ̀ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cò̤ Siók-kṳ̀ng
Chók-sié

1724 nièng 7 nguŏk 12 hô̤ Edit this on Wikidata (299 huói)

Nàng-gĭng Edit this on Wikidata
Buōng-miàng 曹霑
Guó-sié Báe̤k-gĭng Edit this on Wikidata
guók-cĭk Chĭng-dièu Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
cŭng-gáu Hŭk-gáu Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk cáuk-gă, Si-jîn, Ōe-ka, Sió-soat-ka, 詞人, 哲學家 Edit this on Wikidata
Cáuk-pīng Hùng-lèu-móng Edit this on Wikidata

Cò̤ Siók-kṳ̀ng (曹雪芹, 1715 nièng 6 nguŏk 4 hô̤ – 1763 nièng 2 nguŏk 12 hô̤), cê Móng-uōng (夢阮), hô̤ Siók-kṳ̀ng (雪芹), sê Dṳ̆ng-guók Chĭng-dièu sèng-âu gì siŏh ciáh siēu-siók-gă.

Ùng-hŏk cáuk-pīng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siēu-siók[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]