Cĭng Ià-sŭ Gáu-huôi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Cĭng Ià-sŭ Gáu-huôi" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "真耶穌教會", dók cŭ-uái.
Hók-ciŭ Cĭng Ià-sŭ Gáu-huôi gì cuō gáu-dòng: Duâi-gṳ̆ng-dòng (大根堂)

Cĭng Ià-sŭ Gáu-huôi (真耶穌教會) sê Ià-sŭ-gáu Ngô-sùng-cáik gáu-puái gì siŏh ciĕ gáu-huôi, 1917 nièng găk Dṳ̆ng-guók Báe̤k-gĭng iù Diŏng Lìng-sĕng (張靈生) siék-lĭk. Ciā gáu-huôi gì mŭk-biĕu sê "gāi-céng gáuk gáu-pái dó̤i Séng-gĭng gāi-sék ô dâng gì dê-huŏng", ciŏng cīng-géu cé̤ṳng-mìng gì hók-ĭng duòng gáu cuòng sié-gái. Hiêng-hâ-sì cuō-iéu hŭng-buó diŏh Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, Dài-uàng, Hiŏng-gē̤ng gâe̤ng Sĭng-gă-pŏ̤. Cĭng Ià-sŭ Gáu-huôi bău-guák 20 sié-gī chĕ̤ iù Mī-guók duòng diē gì Ăng-sék-nĭk-huôi, Séng-sĭng-huôi, Sé̤ṳ-dù Sìng-diéu-huôi dēng gáu-pái gì siŏh piĕ gáu-ngiê. Ĭ-gáuk-nè̤ng iâ giòng-diêu dṳ̆k-ék cĭng-sìng, huāng-dó̤i Săng-ôi-ék-tā̤, āi-kó̤ dṳ̆k-gūi dō̤-gó̤ dê-bâng, mâ̤ iòng ĭ siĕh iŏh. Có̤ lā̤-bái sèng-hâiu, séng-dù diŏh gôi diê-dău dùng-siăng dō̤-gó̤, hĕ̤k-ciā chióng lìng-gŏ̤, tiéu lìng-ū.

Sĕk duâi iéu-lī[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Séng Ià-sŭ: Diŏh séng Ià-sŭ sê Tiĕng-ciō-cṳ̄ gáung sié ôi ìng, ôi cīng-géu nāng-gă cô̤i-nè̤ng bê déng Sek-cê-gá siông sṳ̄, dâ̤ săng gĕ̤ng iù sī-ciā dṳ̆ng bô-uăk, sĭng-tiĕng. Ĭ sê ìng-luôi gì Géu-giō, tiĕng dê uâng-uk gì ciō-cāi, dŭk-ék-ù-nê gì cĭng sìng.
  2. Séng Séng-gĭng: Diŏh séng Sĭng/Gô-iók Séng-gĭng dŭ sê Ciō kiē-sê gì, sê céng-mìng cĭng dô̤ mì-ék gì gŏng-gé̤ṳ, ī-gĭk gáu-iū sĕng-uăk gì giĕ-huâng.
  3. Séng dáik-géu sĭng-tiĕng: Diŏh séng dáik géu sĭng-tiĕng sê Ciō sé̤ṳ gì, iâ ĭng lā̤ séng, ciáh â̤ dáik géu sĭng-tiĕng. Dáng, gáu-iū diŏh siŏng-séng ciā ĭ-kó̤ Séng-lìng, dŭi-giù séng-giék, sĭk-ciêng Séng-gĭng gà̤-dēng lié gì gáu-hóng, gṳ̆ng-géng Siông-dá̤, huâng ái cé̤ṳng-ìng.
  4. Séng céng-sā̤: Diŏh séng liāng-sā̤ sê siá kó̤ nguòng-cô̤i hĕk dáik dṳ̀ng sĕng gì lā̤-ngì. Liāng-sā̤ sì, diŏh niông ī-gĭng liāng-sā̤ gâe̤ng giĕng cīng guó gì hiăng dê hông Ciō Ià-sŭ Gĭ-dók gì séng-miàng, găh uăk-cūi dṳ̆ng tá̤ sêu sā̤ ciā hó lā̤, sêu sā̤ ciā sêu sā̤ sì-hâiu tàu diŏh mê giâ, gŏng sĭng céng gáu cūi diē-sié.
  5. Séng séng-lìng: Diŏh séng liāng sêu séng-lìng sê sĭng tiĕng gì gĭ-buōng bìng-gé̤ṳ, ī â̤ gōng lìng-ngiòng có̤-ùi liāng-sêu séng-sìng gì céng-gé̤ṳ.
  6. Séng sā̤-kă-lā̤: Diŏh séng sā̤-kă-lā̤ sê háiu huák Ciō Ià-să gì lā̤-ngì, sĭk-ciêng Ciō gì gáu-hóng, siŏng chĭng siŏng ái, séng giék, kiĕng-sáung, hŭk-sê̤ṳ, kuăng-sé̤ṳ. Diŏh hông Ciō Ià-sŭ Gi-dók gì séng-miàng, ôi muōi siŏh ciáh sêu-sā̤-ciā sā̤ siŏh huòi kă. Ô sṳ̆-iéu gì sì-hâiu hiăng dê ciā muôi iâ diŏh pī cṳ̄ hó siŏng sā̤ kă.
  7. Séng séng-chuăng: Diŏh séng séng-chuăng sê ôi gé-niêng Ciō gì bê déng sêu sī, cà̤ liāng Ciō gì nṳ̆k, Ciō gì háik, gâe̤ng Ciō lièng-hăk, ciáh â̤ dáik īng-sĕng, găh sié-gái muak nih â̤ hó uăk gì lā̤-ngì. Séng-chuăng diŏh sèu-sèu có̤, diŏh sāi siŏh léng muôi gĭng huák háiu gì biāng gâe̤ng buò-dò̤-ciū lì có̤.
  8. Séng Ăng-sék-nĭk: Dioh séng Ăng-sék-nĭk (Buái-lĕ̤k) sê Siông-dá̤ ché̤k séng sé̤ṳ ong gì nĭk-cī. Gáu-iū diŏh găh cī Ăng-sék-nĭk bá gĕ̤ng, gé-niêng Siong-dá̤ cháung-cô̤ uâng-ŭk, géu-sṳ̆k ìng cô̤i cĭ ŏng, bêng puáng-uông sī hâiu siông tiĕng dáik gáu īng-uōng gì ăng-sék.
  9. Séng sīng-puáng: Diŏh séng Ciō Ià-sŭ gah sié-gái muăk-nĭk â̤ iù tieng gáung-lìng sīng-puáng uâng-mìng, ngiê-ìng siông siōng sĭng tiĕng, cô̤i-ìng sêu huăk hâ-dôi.
  10. Séng gáu-huôi: Diŏh séng buōng gáu-huôi sê Ciō Ià-sŭ Gĭ-dók sū cháung-lĭk, sê hók-hĭng sṳ̄-dù sì-dô̤i gì cĭng gáu-huôi.