跳至內容

Cōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cáung

Cōng (鑽) iâ hô̤ lā̤ cōng-siŏh (鑽石), huá-hŏk gâe̤ng gĕ̤ng-ngiĕk gì ciáng-sék miàng-cê sê gĭng-gŏng-siŏh (金剛石), sê siŏh cṳ̄ng iù táng nguòng-só cŭ-siàng gì mò̤ ngàng-sáikgĭng-tā̤, iâ sê bō̤-siŏh gì siŏh cṳ̄ng.

Cōng iâ sê sié-gái dâi-dŏng có̤i ngâing gì nó̤h cĭ ék, bô găk lā̤ dô̤-iĕk-séng bī-gáu hō̤, găk kuŏ-hŏk ngiēng-géu gâe̤ng gĕ̤ng-ngiĕk sĕng-sāng diē-sié huák-hŭi iā duâi gì cáuk-ê̤ṳng. Ĭ iâ sê siŏh cṳ̄ng iā gói-dâe̤ng gì bō̤-siŏh, â̤ dé̤ṳng dò̤ lā̤ âng chiū-cī gà̤-dēng.