跳至內容

Cūi-dōng-cūi-puóng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cāi-tàu gì cūi-dōng

Cūi-dōng-cūi-puóngdê-giùhāi-iòng gâe̤ng gĕ̤ng-ò̤ biēu-méng gì cūi sêu diŏh nĭk-tàu, nguŏkuâng-iū-īng-lĭk gâe̤ng dê-giù cê̤ṳ-duóng gì īng-hiōng, găk mūi gĕ̤ng cā-tàu gâe̤ng màng-buŏ gáuk ô siŏh huòi cūi-dōng gâe̤ng cūi-táuk. Cūi-méng biéng gèng gì guó-tiàng hô̤ lō̤ cūi-dōng, cūi-méng biéng dă̤ gì guó-tiàng hô̤ lō̤ cūi-puóng hĕ̤k-chiā cūi-táuk.