跳至內容

Chĭng-huà Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chĭng-huà Dâi-hŏk
清華大學
Sìng-lĭk Sì-găng 1911 nièng
Gāng-chĭng Chĭng-huà
Hŏk-hâiu Dê-cī Dṳ̆ng-guók Báe̤k-gĭng

Chĭng-huà Dâi-hŏkDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Báe̤k-gĭngHāi-diêng-kṳ̆.

Ciā dâi-hŏk găk 1911 nièng sìng-lĭk, sê Muāng-chĭng céng-hū kĕk Mī-guók tó̤i diōng lì gì buòi-kuāng kī gì hŏk-hâiu. Dâ̤ 2 ché̤ṳ Guók Gê̤ṳng Nô̤i-céng gì sèng-âu, iā sâ̤ gáu-sêu gṳ̆ng guók-mìng céng-hū cāu kó̤ Dài-uăng, gáu-muōi-lāu găk Dài-uăng iâ bô siŏh ciáh Guók-lĭk Chĭng-huà Dâi-hŏk. Gó-chṳ̄ gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng ô lâng ciáh Chĭng-huà Dâi.