跳至內容

Guók-lĭk Chĭng-huà Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guók-lĭk Chĭng-huà Dâi-hŏk
國立清華大學
Sìng-lĭk Sì-găng 1911 nièng
Gāng-chĭng Chĭng-dâi
Hŏk-hâiu Dê-cī Dài-uăng Sĭng-dé̤ṳk

Guók-lĭk Chĭng-huà Dâi-hŏkDṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì siŏh ciáh guók-lĭk dâi-hŏk. Ciā dâi-hŏk có̤i cā sê Dṳ̆ng-guók Báe̤k-gĭngChĭng-huà Dâi-hŏk. 1956 nièng buăng gáu Dài-uăng gì Sĭng-dé̤ṳk-chê.