Dê-cīng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dê-cīng-ngì

Dê-cīng-hŏk (地震學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-cék-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu Dê-cīng gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-giù Ŭk-lī-hŏk (地球物理學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]