跳至內容

Duâi-dê Cháik-liòng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Duâi-dê Cháik-liòng-hŏk (大地測量學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-cék-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu gâe̤ng cháik-liòng Dê-giù hìng-cáung gâe̤ng īng-lĭk gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-giù Ŭk-lī-hŏk (地球物理學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]