Dê-giù Ŭk-lī-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dê-giù Ŭk-lī-hŏk (地球物理學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-cék-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng sāi Ŭk-lī huŏng-huák ngiĕng-géu Dê-giù gì hŏk-kuŏ.[1]

Hông-ciĕ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]