Dô-dâing

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
?Dô-dâing
Pogona vitticeps
huá-siŏh huōng-ôi
ciŏ-lò̤-gī ~ hiêng-câi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
cūng-gŏng: Tetrapoda
gŏng: Reptilia
mŭk: Squamata
ā-mŭk: Lacertilia
Günther, 1867

Dô-dâing (杜墊) sê bà-hèng dông-ŭk gì siŏh ciĕ, cṳ̄ng-lôi cĭng sâ̤, ciòng sié-gái ī-gĭng báik-diòng gì cêu chiĕu-guó 4,000 cṳ̄ng, ciō-iéu hŭng-buó diŏh iĕk-dái. Dô-dâing tā̤-hìng chă-biék cĭng duâi, téng gūi lī-mī dòng gì ciēng, gáu ciék-gê̤ṳng 3 mī dòng gì kuŏ-mò̤-dŏ̤-lṳ̀ng dŭ ô.

Duâi-buô-hông dô-dâing dŭ siăh nṳ̆k, chiông tè̤ng-ngiê, gàu-ūng, ngù-mō̤-ngù-giāng, sêng-cé lō̤-chṳ̄.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Dô-dâing gì mùi-tā̤ ùng-giông.
Wikispecies ô guăng-ṳ̀ Dô-dâing cī cṳ̄ng sĕng-ŭk gì séng-sék.
維基物種有關於Dô-dâing茲種生物其信息。