跳至內容

Dô-dâing

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Dô-dâing
Pogona vitticeps
huá-siŏh huōng-ôi
ciŏ-lò̤-gī ~ hiêng-câi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
cūng-gŏng: Tetrapoda
gŏng: Reptilia
mŭk: Squamata
ā-mŭk: Lacertilia
Günther, 1867

Dô-dâing (杜墊) sê bà-hèng dông-ŭk gì siŏh ciĕ, cṳ̄ng-lôi cĭng sâ̤, ciòng sié-gái ī-gĭng báik-diòng gì cêu chiĕu-guó 4,000 cṳ̄ng, ciō-iéu hŭng-buó diŏh iĕk-dái. Dô-dâing tā̤-hìng chă-biék cĭng duâi, téng gūi lī-mī dòng gì ciēng, gáu ciék-gê̤ṳng 3 mī dòng gì kuŏ-mò̤-dŏ̤-lṳ̀ng dŭ ô.

Duâi-buô-hông dô-dâing dŭ siăh nṳ̆k, chiông tè̤ng-ngiê, gàu-ūng, ngù-mō̤-ngù-giāng, sêng-cé lō̤-chṳ̄.

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Dô-dâing

Wikispecies
Wikispecies
Wikispecies ô guăng-ṳ̀
Dô-dâing gì cṳ̆-lâiu.