Diēng-sĭng (Guōng-dĕ̤ng)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Diēng-sĭng

Diēng-sĭng (點心), sê siŏh bĭ tòng-gŏ̤-biāng-giāng (糖糕餅囝), diŏh uŏk-ngṳ̄ dê-kṳ̆ (Guōng-dĕ̤ng, Guōng-să̤, Hiŏng-gē̤ng gâe̤ng Ó̤-muòng) iā chók-miàng.

Lôi-biék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]