跳至內容

Tòng-cūi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tòng-cūi

Tòng-cūi (糖水), găk Guăng-uâ diē-sié bô hô̤ lā̤ diĕng-tŏng (甜湯), sê diŏh uŏk-ngṳ̄ dê-kṳ̆ (Guōng-dĕ̤ng, Guōng-să̤, Hiŏng-gē̤ng gâe̤ng Ó̤-muòng) iā chók-miàng gì siŏh bĭ iā diĕng gâe̤ng iā gṳ̆k gì diĕng-pīng.

Lôi-biék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]