跳至內容

Siĕh-dà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siĕh-dà (食茶), găk Uŏk-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lā̤ Āng-dà (飮茶), sê uŏk-ngṳ̄ dê-kṳ̆ (Guōng-dĕ̤ng, Guōng-să̤, Hiŏng-gē̤ng gâe̤ng Ó̤-muòng) iā chók-miàng gì siŏh bĭ siĕh-dā ùng-huá.

Gái Ché̤ṳ

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]