Hók-gióng Huŏng-ngiòng Ùng-huá Dâi-suói

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-gióng Huŏng-ngiòng Ùng-huá Dâi-suói (福建方言文化大賽) iù Hók-gióng Diêng-sê-dài Dŭ-chê Sì-siông Bìng-dô̤ (福建電視臺都市時尚頻道) ciō-bâing, kō̤-chák Hók-ciŭ-uâ, Mìng-nàng-uâ, Buò-siĕng-uâ, Káh-gă-uâsṳ̆k-ngiêng lī-ngṳ̄, gó ô huŏng-ngiòng-kṳ̆ gì mìng-sṳ̆k ùng-huá[1]。Bī-piâng gì kuàng-cáik bău-guák dák-muóng, ké̤ṳk diêng-īng puói-ĭng dēng-dēng. Nè̤ng dák uòng dà̤, hiêng-diòng gì ciŏng-gă â̤ gōng-pìng, gái-siêu huŏng-ngiòng gâe̤ng mìng-sṳ̆k gì dĭ-sék. [2]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 敏菊. 福建首届方言文化电视大赛落幕. 中国新闻出版广电报. 2015-02-03 [2018-06-02]. [失效鏈接]
  2. 张福财. 第二届福建方言大赛开赛. 中国新闻出版广电报. 2015-11-10 [2018-06-02]. [失效鏈接]

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tàu siŏh gái (2014 nièng)

Dâ̤ nê gái (2015 nièng)