跳至內容

Hù Gīng-dò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hù Gīng-dò̤
Mū-ngṳ̄-miàng 胡锦涛
Chók-sié

1942 nièng 12 nguŏk 21 hô̤ Edit this on Wikidata (81 huói)

Kiong-ián-khu Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
cŭng-gáu Ṳ̀-gă Edit this on Wikidata
Mū-hâu 江蘇省泰州中學, Chĭng-huà Dâi-hŏk Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă, Kang-têng-su Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Edit this on Wikidata
Lâu-mā 劉永清 Edit this on Wikidata
Giāng 胡海峰, 胡海清 Edit this on Wikidata
Chiĕng-miàng

Hù Gīng-dò̤(胡錦濤, 1942 nièng 12 nguŏk 21 hô̤ –  ) Gŏng-sŭ Tái-ciŭ nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê-gă gâe̤ng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng dâ̤ 4 dâi liāng-dô̤-ìng.

Ĭ găk 2002 nièng dŏng-sōng Dṳ̆ng Gê̤ṳng gì cūng-cṳ̆-gé, 2003 nièng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Guók-gă Ciō-sĭk. 2013 nièng sṳ̀-cék.

Hù Gīng-dò̤
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
Gŏng Dĕk-mìng
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
guók-gă ciō-sĭk

2003 nièng - 2013 nièng
â siŏh êng:
Sĭk Gê̤ṳng-bìng
céng-dōng cék-ô
sèng siŏh êng:
Gŏng Dĕk-mìng
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng
Dṳ̆ng-iŏng Ūi-nguòng-huôi cūng-cṳ̆-gé

2002 nièng - 2012 nièng
â siŏh êng:
Sĭk Gê̤ṳng-bìng