Hù Gīng-dò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hù Gīng-dò̤

Hù Gīng-dò̤(胡錦濤, 1942 nièng 12 nguŏk 21 hô̤ –  ) Gŏng-sŭ Tái-ciŭ (泰州) nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê-gă gâe̤ng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng dâ̤ 4 dâi liāng-dô̤-ìng.

Ĭ găk 2002 nièng dŏng-sōng(當選) Dṳ̆ng Gê̤ṳng gì cūng-cṳ̆-gé(總書記), 2003 nièng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Guók-gă Ciō-sĭk(國家主席). 2013 nièng sṳ̀-cék(辭職).

Hù Gīng-dò̤
guăng-nguòng
sèng siŏh êng:
Gŏng Dĕk-mìng
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
guók-gă ciō-sĭk

2003 nièng - 2013 nièng
â siŏh êng:
Sĭk Gê̤ṳng-bìng
céng-dōng cék-ô
sèng siŏh êng:
Gŏng Dĕk-mìng
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng
Dṳ̆ng-iŏng Ūi-nguòng-huôi cūng-cṳ̆-gé

2002 nièng - 2012 nièng
â siŏh êng:
Sĭk Gê̤ṳng-bìng