Gŏng Dĕk-mìng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gŏng Dĕk-mìng

Gŏng Dĕk-mìng(江澤民, 1926 n. 8 ng. 17 h. - ) Gŏng-sŭ(江蘇) Iòng-ciŭ(揚州) nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê-gă(政治家) gâe̤ng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng(中國共產黨) dâ̤ 3 dâi liāng-dô̤-ìng(領導人).

Ĭ găk 1989 nièng gì Sék-săng-gái sé-dṳ̆ng ciòng-huôi(十三屆四中全會) gà̤-lēng dŏng-sōng(當選) Dṳ̆ng Gê̤ṳng gì cūng-cṳ̆-gé(總書記), 1993 nièng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Guók-gă Ciō-sĭk(國家主席). 2005 nièng sṳ̀-cék(辭職).