Gŏng Dĕk-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gŏng Dĕk-mìng
Jiang Zemin St. Petersburg.jpgJiang Zemin2.png
Mū-ngṳ̄-miàng 江泽民
Chók-sié-nĭk 1926 nièng 8 nguŏk 17 hô̤ Edit this on Wikidata (94 huói)
Chók-sié-dê 江都縣 Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Edit this on Wikidata
Mū-ngṳ̄ Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
cŭng-gáu Dô̤-gáu Edit this on Wikidata
Mū-hâu 江蘇省揚州中學, 國立中央大學, 交通大學, Siông-hāi Gău-tŭng Dâi-hŏk, Nàng-gĭng Dâi-hŏk Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă, 電氣工程師 Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Edit this on Wikidata
Lâu-mā 王冶坪 Edit this on Wikidata
Giāng 江綿恆, 江綿康 Edit this on Wikidata
Nòng-bâ 江世俊 Edit this on Wikidata
Hiăng-diê ciā-muói 江澤慧 Edit this on Wikidata

Gŏng Dĕk-mìng (江澤民, 1926 nièng 8 nguŏk 17 hô̤ –  ) Gŏng-sŭ Iòng-ciŭ nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê-gă gâe̤ng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng dâ̤ 3 dâi liāng-dô̤-ìng.

Ĭ găk 1989 nièng gì Sék-săng-gái sé-dṳ̆ng ciòng-huôi (十三屆四中全會) gà̤-lēng dŏng-sōng(當選) Dṳ̆ng Gê̤ṳng gì cūng-cṳ̆-gé (總書記), 1993 nièng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Guók-gă Ciō-sĭk (國家主席). 2005 nièng sṳ̀-cék.

Gŏng Dĕk-mìng
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
Iòng Siông-kŏng
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
guók-gă ciō-sĭk

1993 nièng - 2003 nièng
â siŏh êng:
Hù Gīng-dò̤
céng-dōng cék-ô
sèng siŏh êng:
Diêu Ciē-iòng
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng
Dṳ̆ng-iŏng Ūi-nguòng-huôi cūng-cṳ̆-gé

1989 nièng - 2002 nièng
â siŏh êng:
Hù Gīng-dò̤