跳至內容

Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "中華民族", dók cŭ-uái.
găk Báe̤k-gĭngNgiù-gă̤ (牛街),siŏh diŏng biáh-uăh,diē-sié ô 56 bĭh mìng-cŭk
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók 1912-1928 nièng biēu-dăk Háng(漢), Muāng(滿), Mùng(蒙), Huòi(回)[註 1]gâe̤ng Câung(藏) Ngô-cŭk Gê̤ṳng-huòngô-sáik-gì

Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk (中華民族), sê Dṳ̆ng-guók iā dê̤ṳng-iéu gì mìng-cŭk ciō-ngiê gâe̤ng céng-dê kái-niêng, gáu Muāng-chĭng muōi iù Liòng Kiē-chiĕu (梁啟超) tàu siŏh huòi tì-chók[1]. Hĕk Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk lā̤ ciŏng Dṳ̆ng-guók gióng-lĭk ùi mìng-cŭk guók-gă gì sṳ̆-siōng, hô̤ lā̤ Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk ciō-ngiê hĕ̤k-ciā Dṳ̆ng-guók mìng-cŭk ciō-ngiê.

Gái Ché̤ṳ

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. cŭ-uái bô ô bău-guák Sĭng-giŏngMŭk-sṳ̆-lìng gùng-tā̤.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 「中華民族」是誰首提的?. 李喜所. (原始內容存檔着2020-12-01) (中文). 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.