Jeju Dĕk-biék Cê̤ṳ-dé-dô̤

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Jeju Dĕk-biék Cê̤ṳ-dé-dô̤

Jeju Dĕk-biék Cê̤ṳ-dé-dô̤ (제주특별자치도, 濟州特別自治道) sê Dâi-hàng Mìng-guók gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dé-dô̤.