Gangwon Dĕk-biék Cê̤ṳ-dê-dô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gangwon Dô̤
강원도
—  Dô̤  —
  diōng-siā
 - Dièu-siēng-cê 강원도
 - Háng-cê 江原道
 - McCune-Reischauer Kangwŏndo
 - Guók-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê Gangwon-do
Gangwon Dô̤ gì ôi-dé
Gangwon Dô̤ gì ôi-dé
Guók-gă  Hàng-guók
Siū-hū Chuncheon
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 16,875 km2
Ìng-kēu (April, 2016)
 - Dŭ-liāng 1,564,615 nè̤ng
 - Mĭk-dô 92.7/km2
Uōng-câng gwd.go.kr

Gangwon Dô̤ (Hàng-guók-ngṳ̄: 강원도, 江原道) sê Dâi-hàng Mìng-guók gì siŏh ciáh dô̤. Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók iâ ô siŏh ciáh miàng-cê siŏh-muò-siŏh-iông gì dô̤.