Gyeongsang Báe̤k-dô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gyeongsang Báe̤k-dô̤
경상북도
—  Dô̤  —
  diōng-siā
 - Dièu-siēng-cê 경상북도
 - Háng-cê 慶尙北道
 - McCune-Reischauer Kyŏngsang-bukto
 - Guók-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê Gyeongsangbuk-do
Gyeongsang Báe̤k-dô̤ gì ôi-dé
Gyeongsang Báe̤k-dô̤ gì ôi-dé
Guók-gă  Hàng-guók
Siū-hū Andong
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 19,030 km2
Ìng-kēu (October, 2014)
 - Dŭ-liāng 2,700,328 nè̤ng
 - Mĭk-dô 141.9/km2
Uōng-câng gb.go.kr

Gyeongsang Báe̤k-dô̤ (Hàng-guók-ngṳ̄: 경상북도, 慶尙北道) sê Dâi-hàng Mìng-guók gì siŏh ciáh dô̤.