Gwangju

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gwangju
—  Guōng-mĭk-chê  —
광주
  diōng-siā
 - Dièu-siēng-cê 광주광역시
 - Háng-cê 光州廣域市
 - Guók-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê Gwangju-gwangyeoksi
 - McCune-Reischauer Kwangju-kwangyŏksi

gì ôi-dé
gì ôi-dé
Gwangju găk Hàng-guók
Gwangju
Gwangju
Guók-gă  Hàng-guók
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 501.24 km2
Ìng-kēu (October, 2014)
 - Dŭ-liāng 1,477,780 nè̤ng
 - Mĭk-dô 2,948.2/km2
Uōng-câng gwangju.go.kr

Gwangju (Hàng-guók-ngṳ̄: 광주, 光州) sê Dâi-hàng Mìng-guók gì siŏh ciáh guōng-mĭk-chê.