Jeolla Nàng-dô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Jeolla Nàng-dô̤
전라남도
—  Tho  —
  diōng-siā
 - Dièu-siēng-cê 전라남도
 - Háng-cê 全羅南道
 - McCune-Reischauer Chŏllanam-do
 - Guók-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê Jeollanam-do
Jeolla Nàng-dô̤ gì ôi-dé
Jeolla Nàng-dô̤ gì ôi-dé
Guók-gă  Hàng-guók
Siū-hū Muan
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 12,247 km2
Ìng-kēu (October, 2014)
 - Dŭ-liāng 1,902,324 nè̤ng
 - Mĭk-dô 155.3/km2
Uōng-câng jeonnam.go.kr

Jeolla Nàng-dô̤ (Hàng-guók-ngṳ̄: 전라남도, 全羅南道) sê Dâi-hàng Mìng-guók gì siŏh ciáh dô̤.