Daejeon

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Daejeon
대전
—  Guōng-mĭk-chê  —
  diōng-siā
 - Dièu-siēng-cê 대전광역시
 - Háng-cê 大田廣域市
 - Guók-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê Daejeon-gwangyeoksi
 - McCune-Reischauer Taejŏn-kwangyŏksi

Daejeon gì gì
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Daejeon găk Hàng-guók
Daejeon
Daejeon
Guók-gă  Hàng-guók
Districts 5
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 539.85 km2
Ìng-kēu (January, 2019)
 - Dŭ-liāng 1,508,120 nè̤ng
 - Mĭk-dô 2,793.6/km2
Uōng-câng www.daejeon.go.kr

Daejeon (Hàng-guók-ngṳ̄: 대전, 大田) sê Dâi-hàng Mìng-guók gì siŏh ciáh guōng-mĭk-chê.