跳至內容

Lìng Sĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lìng Sĕng
Chók-sié Mìng-âu Edit this on Wikidata
Guó-sié Tṳ̀ng-kéng Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng Kau-thong sū-kò͘ Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók, Chĭng-dièu Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng, 中國同盟會 Edit this on Wikidata

Lìng Sĕng (林森, 1868 nièng 2 nguŏk 11 hô̤ – 1943 nièng 8 nguŏk 1 hô̤), cê Cṳ̄-chiĕu (子超), Hók-ciŭ Mìng-âu nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă.

Ĭ diŏh 1931 nièng gáu 1943 nièng sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Guók-mìng céng-hū gì ciō-sĭk.

Lìng Sĕng
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
Ciōng Gái-sĭk
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók guók-mìng céng-hū ciō-sĭk
1931 nièng - 1943 nièng
â siŏh êng:
Ciōng Gái-sĭk