跳至內容

Mà-kĕ̤ng Lā̤ng-chiă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mà-kĕ̤ng Lā̤ng-chiă (貓空纜車), sê Dài-uăng Dài-báe̤k gì siŏh-dèu ciĕk-ông lā̤ sāi gì lā̤ng-chiă.

Chiă-câng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Buàng Kṳ̆
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Dông-ŭk-huòng 動物園

Ùng-săng
轉角一
Dông-ŭk-huòng Nàng 動物園南
轉角二
Cī-nàng-gṳ̆ng 指南宮
Mà-kĕ̤ng 貓空


Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]