Dṳ̆ng-huò Sĭng Lù siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dṳ̆ng-huò Sĭng Lù siáng
中和新蘆線

A crossover on the south side of Zhongxiao Xinsheng Station
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ sāi
Ngiĕk-ciō Dài-báe̤k
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dài-uăng Dài-báe̤k
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Nàng-sié-gáe̤k
Sĭng-cŏng siáng: Huòi-lṳ̀ng
Lù-ciŭ siáng: Lù-ciŭ
Chiă-câng 26
Uōng-câng https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=91974F2B13D997F1
Hók-ô
Hiê-tūng Dài-báe̤k Ciĕk-ông
Diô-siáng 2
Ìng-ông dăng-ôi Dài-báe̤k Ciĕk-ông Gŭng-sĭ
Chiă-liông gĭ-dê Dṳ̆ng-huò gĭ-dê, Sĭng-cŏng gĭ-dê, Lù-ciŭ gĭ-dê
Rolling stock C371型4系
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 1998 nièng 12 nguŏk 24 hô̤​ (25 nièng ī-sèng)​ (1998-12-24)
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 29.84 km (18.5 mi)
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Electrification 1500 V DC overhead wires
Sók-dô 80 km/h (50 mph)

Dṳ̆ng-huò Sĭng Lù siáng (中和新蘆線), bô hô̤ lā̤ 4 hô̤ siáng (4號線), biĕu-sék ngàng-sáik sê Cèng-sáik, sê Dài-uăng Dài-báe̤k gì siŏh-dèu ciĕk-ông siáng-lô.

Chiă-câng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lù-ciŭ siáng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Buàng Kṳ̆
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Lù-ciŭ 蘆洲 Lù-ciŭ
Săng-mìng Gŏ̤-dṳ̆ng 三民高中
Sṳ̀-huôi Dṳ̆ng-hŏk 徐匯中學
Săng-huò Guók-dṳ̆ng 三和國中 Săng-tṳ̀ng
Săng-tṳ̀ng Guók-siēu 三重國小
Duâi-giò-tàu 大橋頭 : Huòi-lṳ̀ng~Nàng-sié-gáe̤k Dâi-dùng

Dṳ̆ng-huò—Sĭng-cŏng siáng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Buàng Kṳ̆
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Huòi-lṳ̀ng 迴龍
Sĭng-cŏng
Dăng-hông 丹鳳
Hū Dâi 輔大
Sĭng-cŏng 新莊
Tàu-sèng-cŏng 頭前庄
Siĕng-sáik-gṳ̆ng 先嗇宮 Săng-tṳ̀ng
Săng-tṳ̀ng 三重
Chái-lièu 菜寮
Dài-báe̤k-giò 台北橋
Duâi-giò-tàu 大橋頭 : Lù-ciŭ~Săng-tṳ̀ng Guók-siēu Dâi-dùng
Mìng-guòng Să̤-lô 民權西路 Dṳ̆ng-săng
Dṳ̆ng-săng Guók-siēu 中山國小
Hèng-tiĕng-gṳ̆ng 行天宮
Sṳ̀ng-gĕ̤ng Nàng-gĭng 松江南京
Dṳ̆ng-háu Sĭng-săng 忠孝新生 Dṳ̆ng-céng
Dâi-ăng
Dĕ̤ng-muòng 東門
Gū-dìng 古亭
Dīng-kă̤ 頂溪 Īng-huò
Īng-ăng Chê-diòng 永安市場 Dṳ̆ng-huò
Gīng-ăng 景安
Nàng-sié-gáe̤k 南勢角

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

模板:Dṳ̆ng-huò Sĭng Lù siáng