Sṳ̀ng-săng Sĭng-dáing siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sṳ̀ng-săng Sĭng-dáing siáng
松山新店線

松山線中山站月台
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ sāi
Ngiĕk-ciō Dài-báe̤k
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dài-uăng Dài-báe̤k
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Sṳ̀ng-săng
Sĭng-dáing
Chiă-câng 20
Uōng-câng https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=91974F2B13D997F1
Hók-ô
Hiê-tūng Dài-báe̤k Ciĕk-ông
Ìng-ông dăng-ôi Dài-báe̤k Ciĕk-ông Gŭng-sĭ
Chiă-liông gĭ-dê Sĭng-dáing gĭ-dê
Rolling stock 高運量6輛編組
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 1999 nièng 11 nguŏk 11 hô̤​ (24 nièng ī-sèng)​ (1999-11-11)
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 29.84 km (18.5 mi)
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ, 高架(Siēu-pék-tàng ciĕ-siáng)
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Electrification 750 V DC overhead wires
Sók-dô 80 km/h (50 mph)

Sṳ̀ng-săng Sĭng-dáing siáng (松山新店線), bô hô̤ lā̤ 3 hô̤ siáng (3號線), biĕu-sék ngàng-sáik sê luŏh-sáik, sê Dài-uăng Dài-báe̤k gì siŏh-dèu ciĕk-ông siáng-lô.

Chiă-câng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ciō-siáng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Buàng Kṳ̆
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Sṳ̀ng-săng 松山 Dài-uăng Tiék-lô
Séng-ngiê
Sṳ̀ng-săng
Nàng-gĭng Săng-mìng 南京三民 Sṳ̀ng-săng
Dài-báe̤k Siēu-gé̤ṳ-dáng 台北小巨蛋
Nàng-gĭng Bô-hĭng 南京復興 Sṳ̀ng-săng
Sṳ̀ng-gĕ̤ng Nàng-gĭng 松江南京
Dṳ̆ng-săng 中山 Dâi-dùng
Báe̤k-muòng 北門 Dài-uăng Tiék-lô
link:Dài-báe̤k Chiă-câng
Să̤-muòng 西門 Uâng-huà
Dṳ̆ng-céng
Siēu-nàng-muòng 小南門 Dṳ̆ng-céng
Dṳ̆ng-céng Gī-niêng-dòng 中正紀念堂
Gū-dìng 古亭 Dṳ̆ng-céng
Dâi-ăng
Dài-diêng Duâi-làu 台電大樓
Gŭng-guāng 公館
Uâng-lè̤ng 萬隆 Ùng-săng
Gīng-mī 景美
Duâi-bìng-lìng 大坪林 Sĭng-dáing
Chék-diŏng 七張
Sĭng-dáing-kṳ̆-gŭng-sū 新店區公所
Sĭng-dáing 新店

Siēu-pék-tàng Ciĕ-siáng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Buàng Kṳ̆
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Chék-diŏng 七張 Sĭng-dáing
Siēu-pék-tàng 小碧潭

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

模板:Sṳ̀ng-săng Sĭng-dáing siáng