Dài-báe̤k Ciĕk-ông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dài-báe̤k Ciĕk-ông
Dài-báe̤k Ciĕk-ông gì biĕu-cé
Kái-lāng
Ông-ìng dê-kṳ̆ Dài-uăng Dài-báe̤k
Hók-ô cṳ̄ng-lôi siàng-chê gūi-dô̤ gău-tŭng hiê-tūng
cūng-só 9
- Găk ông-ìng 6主線, 2支線, 1 纜車
dòng-dô 152 gŭng-lī
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1435 hò̤-mī
Liĕk-chiă biĕng-cū 高運量主線2組6 cáik、支線1組3 cáik
文湖線:2對4 cáik﹝非固定編組﹞
環狀線:1組4 cáik
Ông-ìng séng-sék
Ông-ìng sì-gĭ 1996 n. 3 ng. 28 h.gáu hiêng-câi
Ông-ìng dăng-ôi Dài-báe̤k Ciĕk-ông Gŭng-sĭ (台北捷運公司)
Sìng-káh-liông gâe̤ng-cūng ô 695,650,777 ìng-ché̤ṳ
(gáu 2020 n..)[1]
- Uōng-câng https://www.metro.taipei/

Dài-báe̤k Ciĕk-ông sê dó̤i Dài-báe̤k sū-iū ciĕk-ông gì tūng-chĭng. 1996 nièng 3 nguŏk 28 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.

Siáng-lô[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dài-báe̤k Ciòng-dù

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 臺北市交通統計查詢系統. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2014-02-22).  已經忽略未知參數|dead-url= (幫助); 已經忽略未知參數|access-date= (幫助)