跳至內容

Dâng-cūi Séng-ngiê siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dâng-cūi Séng-ngiê siáng
淡水信義線

位於台北車站地下四樓的捷運淡水信義線月台。
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ sāi
Ngiĕk-ciō Dài-báe̤k
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dài-uăng Dài-báe̤k
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Chiông-săng
Dâng-cūi
Chiă-câng 29
Uōng-câng https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=91974F2B13D997F1
Hók-ô
Hiê-tūng Dài-báe̤k Ciĕk-ông
Ìng-ông dăng-ôi Dài-báe̤k Ciĕk-ông Gŭng-sĭ
Chiă-liông gĭ-dê Báe̤k-dàu gĭ-dê
Rolling stock C301型, C381型
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 1997 nièng 3 nguŏk 28 hô̤​ (27 nièng ī-sèng)​ (1997-03-28)
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 29.84 km (18.5 mi)
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ, 高架
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Electrification 模板:Val1500 overhead wires
Sók-dô 80 km/h (50 mph)

Dâng-cūi Séng-ngiê siáng (淡水信義線), bô hô̤ lā̤ 2 hô̤ siáng (2號線), biĕu-sék ngàng-sáik sê è̤ng-sáik, sê Dài-uăng Dài-báe̤k gì siŏh-dèu ciĕk-ông siáng-lô.

Chiă-câng Buàng Kṳ̆
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Dâng-cūi 淡水 Dâng-cūi
È̤ng-chéu-lìng 紅樹林(紅𣗬林)
Dé̤ṳk-uòi 竹圍
Guăng-dô 關渡 Báe̤k-dàu
Dṳ̆ng-ngiê 忠義
Bô-hĭng-gŏng 復興崗
Báe̤k-dàu 北投
Gì-ngàng 奇岩
Gì-lī-ngiâng 唭哩岸
Siŏh-bà̤ 石牌
Mìng-dáik 明德
Ciĕ-săng 芝山 Sê̤ṳ-lìng
Sê̤ṳ-lìng 士林
Giéng-tàng 劍潭
Ièng-săng 圓山 Dṳ̆ng-săng
Dâi-dùng
Mìng-guòng Să̤-lô 民權西路
Sĕ̤ng-lièng 雙連
Dṳ̆ng-săng 中山
Dài-báe̤k Chiă-câng 台北車站 link
Dài-uăng Tiék-lô

: Báe̤k-muòng
Dṳ̆ng-céng
Dài Dâi Ĭ-iêng 台大醫院
Dṳ̆ng-céng Gī-niêng-dòng 中正紀念堂
Dĕ̤ng-muòng 東門 Dâi-ăng
Dâi-ăng Sĕng-lìng Gŭng-huòng 大安森林公園
Dâi-ăng 大安
Séng-ngiê Ăng-huò 信義安和
Dài-báe̤k 101/Sié Mâiu 台北101/世貿 Séng-ngiê
Chiông-săng 象山
Guōng-cṳ̀/Hông-tiĕng-gṳ̆ng 廣慈/奉天宮

Sĭng Báe̤k-dàu ciĕ-siáng

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Chiă-câng Buàng Kṳ̆
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Báe̤k-dàu 北投 Báe̤k-dàu
Sĭng Báe̤k-dàu 新北投


Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

模板:Dâng-cūi Séng-ngiê siáng