Bēng-nàng siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bēng-nàng siáng
板南線

板南線頂埔站大廳
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ sāi
Ngiĕk-ciō Dài-báe̤k
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dài-uăng Dài-báe̤k
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Dīng-buô
Nàng-gē̤ng Diēng-lāng-guāng
Chiă-câng 23
Uōng-câng https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=91974F2B13D997F1
Hók-ô
Hiê-tūng Dài-báe̤k Ciĕk-ông
Ìng-ông dăng-ôi Dài-báe̤k Ciĕk-ông Gŭng-sĭ
Chiă-liông gĭ-dê Nàng-gē̤ng gĭ-dê, Tū-siàng gĭ-dê
Rolling stock C321型, C341型
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 1999 nièng 12 nguŏk 24 hô̤​ (24 nièng ī-sèng)​ (1999-12-24)
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 28.2 km (17.5 mi)
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Electrification 1500 V DC overhead wires
Sók-dô 80 km/h (50 mph)

Bēng-nàng siáng (板南線), bô hô̤ lā̤ 5 hô̤ siáng (5號線), biĕu-sék ngàng-sáik sê làng-sáik, sê Dài-uăng Dài-báe̤k gì siŏh-dèu ciĕk-ông siáng-lô.

Chiă-câng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Buàng Kṳ̆
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Nàng-gē̤ng Diēng-lāng-guāng 南港展覽館
Nàng-gē̤ng
Nàng-gē̤ng 南港 link
Dài-uăng Tiék-lô
Kŏng-iòng 昆陽
Âu-săng-bĭ 後山埤 Séng-ngiê
Īng-chŭng 永春
Chê-céng-hū 市政府
Guók-hô Gī-niêng-guāng 國父紀念館 Dâi-ăng
Dṳ̆ng-háu Dŭng-huá 忠孝敦化
Dṳ̆ng-háu Bô-hĭng 忠孝復興
Dṳ̆ng-háu Sĭng-săng 忠孝新生 Dṳ̆ng-céng
Siêng-dô̤-sê 善導寺
Dài-báe̤k Chiă-câng 台北車站 link
Dài-uăng Tiék-lô

: Báe̤k-muòng
Să̤-muòng 西門 Uâng-huà
Lṳ̀ng-săng-sê 龍山寺 Dài-uăng Tiék-lô: Uâng-huà Chiă-câng
Gē̤ng-giāng-chói 江子翠(港仔喙) Bēng-giò
Sĭng-buô 新埔 : Sĭng-buô Sĭng-săng
Bēng-giò 板橋 link
Dài-uăng Tiék-lô
Hū-dṳ̆ng 府中
Ā-dĕ̤ng Ĭ-iêng 亞東醫院
Hāi-săng 海山 Tū-siàng
Tū-siàng 土城
Īng-nìng 永寧 : Bĭ-dòng
Dīng-buô 頂埔

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

模板:Bēng-nàng siáng