Mìng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mìng-ngṳ̄-ciĕ
guók-gă / dê-kṳ̆  Dṳ̆ng-guók
 Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
ciō-iéu dê-kṳ̆ Hók-gióng, Dài-uăng, Hāi-nàng gâe̤ng Guōng-dĕ̤ng gì buô-hông dê-kṳ̆
hiê-sṳ̆k
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3
ISO 639-6 mclr
Min Dialect Map.png
Mìng-ngṳ̄

Mìng-ngṳ̄ (閩語) sê dó̤i Hók-gióng gūi ciáh ngṳ̄-ngiòng gì tūng-chĭng.

Mìng-ngṳ̄ bău-guák â-dā̤ cī gūi cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng: