Mike Pence

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mike Pence
dâ̤ 48 êng Mī-guók hó-cūng-tūng
Êng-gĭ
2017 nièng 1 nguŏk 20 hô̤ – 2021 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
Cūng-tūng Donald Trump
Sèng-êng Joe Biden
Gié-êng Kamala Harris
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié 1959 nièng 6 nguŏk 7 hô̤ 1959-06-07(64 huói)
 Mī-guók Indiana Columbus
Céng-dōng

Gê̤ṳng-huò-dōng (1983–)

Mìng-ciō-dōng (–1983)
Chiĕng-miàng

Michael Richard Pence (1959 nièng 6 nguŏk 7 hô̤ –  ) sê Mī-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă, 2017 nièng gáu 2021 nièng sê Mī-guók hó-cūng-tūng.