Gerald Ford

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gerald Ford
dâ̤ 38 êng Mī-guók cūng-tūng
Êng-gĭ
1974 nièng 8 nguŏk 9 hô̤ – 1977 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
Hó cūng-tūng Nelson Rockefeller
Sèng-êng Richard Nixon
Gié-êng Jimmy Carter
dâ̤ 40 êng Mī-guók hó-cūng-tūng
Êng-gĭ
1973 nièng 12 nguŏk 6 hô̤ – 1974 nièng 8 nguŏk 9 hô̤
Cūng-tūng Richard Nixon
Sèng-êng Spiro Agnew
Gié-êng Nelson Rockefeller
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié (1913-07-14)1913 nièng 7 nguŏk 14 hô̤
 Mī-guók Nebraska Omaha
Guó-sié 2006 nièng 12 nguŏk 26 hô̤(2006-12-26) (93 huói)
 Mī-guók California Rancho Mirage
Céng-dōng Gê̤ṳng-huò-dōng
Chiĕng-miàng

Gerald Rudolph Ford, Jr. (1913 nièng 7 nguŏk 14 hô̤ – 2006 nièng 12 nguŏk 26 hô̤) sê Mī-guók dâ̤ 38 êng cūng-tūng, 1974 nièng gáu 1977 nièng câi-êng.