George H. W. Bush

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
George Herbert Walker Bush

George Herbert Walker Bush (Ĭng-ngṳ̄: George Herbert Walker Bush) sê Mī-lé-giĕng Hăk-cé̤ṳng-guók dê 41 gì cūng-tūng.