跳至內容

Donald Trump

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Donald Trump
dâ̤ 45 êng Mī-guók cūng-tūng
Êng-gĭ
2017 nièng 1 nguŏk 20 hô̤ – 2021 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
Hó cūng-tūng Mike Pence
Sèng-êng Barack Obama
Gié-êng Joe Biden
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié 1946 nièng 6 nguŏk 14 hô̤ 1946-06-14(78 huói)
 Mī-guók Niū-iók-chê Queens
Céng-dōng

Gê̤ṳng-huò-dōng (1987–1999, 2009–2011, 2012–)
Gāi-gáik-dōng (1999–2001)

Mìng-ciō-dōng (2001–2009)
Mò̤-dōng-cĭk (2011–2012)
Mū-hâu Pennsylvania Dâi-hŏk Wharton Hŏk-iêng
Chiĕng-miàng

Donald John Trump (1946 nièng 6 nguŏk 14 hô̤ –  ) sê Mī-guók gì siŏh ciáh kiē-ngiĕk-gă gâe̤ng dâ̤ 45 êng cūng-tūng. Ĭ diŏh 2016 nièng dâi-biēu Gê̤ṳng-huò-dōng chăng-gă cūng-tūng sōng-gṳ̄, bêng-chiā dŏng-sōng. Ĭ găk 2017 nièng gáu 2021 nièng sê Mī-guók cūng-tūng.

Donald Trump
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
Barack Obama
Mī-guók cūng-tūng
2017 nièng - 2021 nièng
â siŏh êng:
Joe Biden