Lyndon B. Johnson

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lyndon B. Johnson
dâ̤ 36 êng Mī-guók cūng-tūng
Êng-gĭ
1963 nièng 11 nguŏk 22 hô̤ – 1969 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
Hó cūng-tūng mò̤ (1963–1965)
Hubert Humphrey (1965–1969)
Sèng-êng John F. Kennedy
Gié-êng Richard Nixon
dâ̤ 37 êng Mī-guók hó-cūng-tūng
Êng-gĭ
1961 nièng 1 nguŏk 20 hô̤ – 1963 nièng 11 nguŏk 22 hô̤
Cūng-tūng John F. Kennedy
Sèng-êng Richard Nixon
Gié-êng Hubert Humphrey
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié (1908-08-27)1908 nièng 8 nguŏk 27 hô̤
 Mī-guók Texas Stonewall
Guó-sié 1973 nièng 1 nguŏk 22 hô̤(1973-01-22) (64 huói)
 Mī-guók Texas Stonewall
Céng-dōng Mìng-ciō-dōng
Chiĕng-miàng

Lyndon Baines Johnson (1908 nièng 8 nguŏk 27 hô̤ – 1973 nièng 1 nguŏk 22 hô̤) sê Mī-guók dâ̤ 36 êng cūng-tūng, 1963 nièng gáu 1969 nièng câi-êng.