Sé̤ṳ-chiŏng Ì-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sé̤ṳ-chiŏng Ì-ngṳ̄
四川彝語
ꆈꌠ꒿
Tĕ̤k-ĭng /nɔ˧su˧ hʊ˨˩/
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Sé̤ṳ-chiŏng gâe̤ng Hùng-nàng báe̤k-buô
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
200 uâng
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Ì-uǒ̤ng
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
Liòng-săng Ì-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 ii
ISO 639-2 iii
ISO 639-3 iii

Sé̤ṳ-chiŏng Ì-ngṳ̄(四川彝語, ꆈꌠ꒿) sê diŏh Dṳ̆ng-guók Sé̤ṳ-chiŏng gâe̤ng Hùng-nàng báe̤k-buô dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng Ì-ngṳ̄ Huŏng-ngiòng, ĭk sê Ì-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 200 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]