Ì-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ì-cŭk (彝族, Ì-ngṳ̄: ꆈꌠ) sê Hùng-nàng gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Ì-cŭk gōng Ì-ngṳ̄.