跳至內容

Liĕk uòng Gé Liŏk, Siông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Liĕk uòng Gé Liŏk, Siông (列王紀畧上, dōi-siā: 1L.) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Lĭk-sṳ̄-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]