Sṳ̀ Cài-hâiu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sṳ̀ Cài-hâiu

Sṳ̀ Cài-hâiu (徐才厚, 1943 nièng 6 nguŏk 22 hô̤ – 2015 nièng 3 nguŏk 15 hô̤) sê siŏh ciáh Dṳ̆ng-guók gì céng-dê-gă (政治家), Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì gŏ̤-cèng guăng-uòng (高層官員), iâ sê Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng gì gŭng-guăng. Ĭ sê Lièu-nìng Uă-bùng-dáing (瓦房店) nè̤ng.

Ĭ găk 2004 nièng gáu 2013 nièng sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Dṳ̆ng-iŏng Gŭng-sê̤ṳ Ūi-uòng-huôi gì hó-ciō-sĭk. 2014 nièng, ĭng-ôi sêu-uōi (受賄) gâe̤ng tăng-ŭ (貪污) ké̤ṳk céng-hŭ niăh kó̤. 6 ngŏk 30 hô̤, ké̤ṳk Gê̤ṳng-sāng-dōng kăi-dṳ̀ (開除) dōng-cĭk (黨籍). 2015 nièng 3 nguŏk 15 hô̤, diŏh Báe̤k-gĭng guó-sié.