跳至內容

Siĕ Lòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siĕ Lòng (施琅, 1621 n. - 1696 n.) sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh ciŏng-gŭng.

Siĕ Lòng nguòng-lài sê Dŭng-nìng-guók Dâng Sìng-gŭng gì buô-hâ. Gáu-muōi-lāu gâe̤ng Dâng Sìng-gŭng có̤-mâ̤-huò, Dâng Sìng-gŭng ciŏng ĭ gó̤-lòng-chió dŭ niăh lā̤ tài lâi. Siĕ Lòng cāu kó̤ dàu-hòng Muāng-chĭng. 1683 nièng, dái buô-dôi kó̤ páh Dài-uăng, miĕk Dŭng-nìng-guók. Hī sèng-âu Muāng-chĭng ô iā sâ̤ nè̤ng giéng-gáe̤k Dài-uăng tū-dê mâ̤ hō̤, gióng-ngiê ciŏng sū-iū diŏh Dài-uăng gì Háng-nè̤ng dŭ buăng gáu Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k lì, Kŏng-hĭ iâ buóh siōng ciŏng-uâng có̤. Nâ ô Siĕ Lòng siŏh ciáh nè̤ng gōng Dài-uăng găk gŭng-sê̤ṳ huŏng-miêng iā dâe̤ng-iéu, mâ̤ sāi dò̤ gĕ̤h lâi. Có̤i cṳ̄ng Kŏng-hĭ tiăng ĭ gì chói.

Gĭng-dáng Dài-uăng iā sâ̤ nè̤ng dó̤i Siĕ Lòng bìng-gá iā dă̤, giéng-gáe̤k ĭ sê gâe̤ng Cìng Guói, Ngù Săng-gié siŏh iông sê chók-mâ̤ cê-gă guók-gă gì nè̤ng.