Tū-iōng lĭk-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pisa Sià-ták

Tū-iōng Lĭk-hŏk (土壤力學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Tù-niông-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu Lĭk-hŏk séng-cék gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī Kuŏ-hŏk (地理科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]