跳至內容

Tiĕng-ùng Cháik-liòng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tiĕng-ùng Cháik-liòng-hŏk (天文測量學) iâ hô̤ lā̤ Cháik-tiĕng-hŏk (測天學), sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Tiĕng-ùng-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu gâe̤ng cháik-liòng tiĕng-tā̤ gì ôi-dé gâe̤ng gé̤ṳ-liê gì hŏk-kuŏ.[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]