跳至內容

Tiĕng-ùng Ŭk-lī-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tiĕng-ùng Ŭk-lī-hŏk (天文物理學) iâ hô̤ lā̤ Tiĕng-tā̤ Ŭk-lī-hŏk (天體物理學), sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Tiĕng-ùng-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng sāi Ŭk-lī-hŏk huŏng-huák ngiĕng-géu Ṳ̄-dêu diē-sié gì tiĕng-tā̤ gì hŏk-kuŏ.[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]