跳至內容

Tiĕng-ùng Huá-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tiĕng-ùng Huá-hŏk (天文化學) iâ hô̤ lā̤ Tiĕng-tā̤ Huá-hŏk (天體化學), sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Tiĕng-ùng-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng sāi Huá-hŏk huŏng-huák ngiĕng-géu Ṳ̄-dêu diē-sié gì tiĕng-tā̤ gâe̤ng ĭ-gáuk-nè̤ng gì Huá-hŏk nguòng-só (化學元素) gâe̤ng hông-cṳ̄ (分子) gì hŏk-kuŏ.[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]