Tiĕng-ùng Sĕng-ŭk-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tuák-iōng hŏk-tòng hŏk-sŏng (脫氧核糖核酸)

Tiĕng-ùng sĕng-ŭk-hŏk (天文生物學) iâ hô̤ lā̤ Tiĕng-tā̤ sĕng-ŭk-hŏk (天體生物學), sê dê-giù kuŏ-hŏk gâe̤ng tiĕng-ùng-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng sāi sĕng-ŭk-hŏk huŏng-huák ngiĕng-géu ṳ̄-dêu diē-sié gì sĕng-ŭk gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tiĕng-ùng-hŏk (天文學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]