Uòng-dăi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Uòng-dăi
Uòng-dăi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
(muôi hŭng ngék) Monocots
(muôi hŭng ngék) Commelinids
mŭk: Poales
kuŏ: Poaceae
sṳ̆k: Panicum
cṳ̄ng: P. miliaceum
Hŏk-miàng
Panicum miliaceum
L.
ê-miàng
  • Leptoloma miliacea (L.) Smyth
  • Milium esculentum Moench nom. illeg.
  • Milium panicum Mill. nom. illeg.
  • Panicum asperrimum Fisch.
  • Panicum asperrimum Fischer ex Jacq.
  • Panicum densepilosum Steud.
  • Panicum milium Pers. nom. illeg.
  • Panicum ruderale (Kitag.) D.M.Chang
  • Panicum spontaneum Zhuk. nom. inval.

Uòng-dăi (黃秮) iâ hô̤ lā̤ cié (穄), sê siŏh cṳ̄ng ék-nièng-sĕng chāu-buōng-sĭk-ŭk, guō-sĭkuòng-sáik gì, â̤ dé̤ṳng có̤ liòng-sĭk. Cṳ̄ sṳ̆k ī-hâiu â̤ có̤ nĭ-nĭ-sék, â̤ dé̤ṳng có̤ ciū.