Wiktionary

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Wiki Sṳ̀-diēng dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Wiki Sṳ̀-diēng gì Ĭng-ùng dù-biĕu.

Wiki Sṳ̀-diēng (Wiki辭典, Wiktionary) sê Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi (Wikimedia) gì gĕ̤ng-tiàng cĭ ék. Ĭ gì mŭk-biĕu sê cháung-gióng siŏh buô gĭ-ṳ̀ sū-iū ngṳ̄-ngiòng gì uōng-duô sṳ̀-diēng. Ciā hâung-mŭk cê̤ṳ 2002 nièng 12 nguŏk 12 hô̤ kăi-sṳ̄ ông-hèng. Wiki Sṳ̀-diēng gâe̤ng Wiki Báik-kuŏ gì chă-biék sê, Wiki Sṳ̀-diēng mò̤ gāi-sék cê sṳ̀ gì ùng-huá buôi-gīng, ùng-huá é-ngiê dēng-dēng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi]

Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi gì gĕ̤ng-tiàng

Wikimedia.png
Wiki Báik-kuŏ | Wiki Sṳ̀-diēng | Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆
Wiki Ngṳ̄-luŏh | Wiki Dù-cṳ̆-guāng | Wiki Gê̤ṳng-hiōng
Wiki Sĭng-ùng | Wiki Ŭk-cṳ̄ng | Wiki Dâi-hŏk
Wiki Só-gé̤ṳ | Wiki Dô̤-iù
Wiki Bô-lâung-diòng | Nguòng-Wiki | Wiki mùi-tā̤ guók-cié huôi-ngiê