跳至內容

Siĕ-sā̤-lā̤ Iók-hâng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siĕ-sā̤-lā̤ Iók-hâng sĭng sê̤ṳng lŏk-dò̤-mò̤ có̤ gì ĭ-siòng, iĕu buŏh puòi-dái, siăh huòng-tè̤ng gâe̤ng iā-mĭk.

Siĕ-sā̤-lā̤ Iók-hâng (施洗禮約翰, Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ἰωάννης ὁ βαπτιστής) sê gŭng-nguòng 1 sié-gī gì Iù-tái siĕng-dĭ, iâ sê Gĭ-dók-gáu gâe̤ng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu diē-sié gì dê̤ṳng-iéu ìng-ŭk. Iók-hâng diŏh Iók-dáng Ò̤ tá̤ báh-sáng siĕ sā̤-lā̤, duòng huói-cô̤i gāi-guó gì dô̤. Ĭ iâ sê Ià-sŭ gì biēu-hĭng, sê tá̤ Ià-sŭ siĕ sā̤-lā̤ gì nè̤ng, áng Séng-gĭng gì gōng-huák, Iók-hâng găk Ià-sŭ cĭ-sèng ê̤ṳ-bê ĭ gì duô.

Siĕ-sā̤-lā̤ Iók-hâng ĭng-ôi piĕ-pàng dŏng-sì gì Iù-tái-uòng Hĭ-lŭk Ăng-tì-pá-sṳ̆ (Herod Antipas) có̤ ngài-dâi, cô ké̤ṳk buô găng-lò̤ diē, gáu-muōi-lāu ké̤ṳk tài-tàu.

Mūi nièng gì 6 nguŏk 24 hô̤ sê Siĕ-sā̤-lā̤ Iók-hâng Nĭk, gé-niêng Siĕ-sā̤-lā̤ Iók-hâng gì chók-sié. Găk Quebec gâe̤ng Gă-nā-dâi gì-tă gōng Huák-ngṳ̄ gì dê-kṳ̆ sê gŭng-cê̤ṳng cáik-nĭk.