Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


氟其電子示意圖

,是蜀種化學元素,伊其原子序數是9,元素符號是F,是鹵素元素。氟氣是伊其常見單質,氟氣其氧化性野強,但是伊有毒,也野臭,是蜀種黃黃其氣體。

氟利昂[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

氟利昂,又叫氟氯烴,一般敆冰箱共空調裡勢做製冷劑。但是伊會破壞大氣其臭氧層,所以現在有其國家已經限制伊了。

氫氟酸[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

氫氟酸(HF),是蜀種弱酸,但是伊野毒,對人體共衣服都伓好,所以使其前後特別注意。

一般使氫氟酸蝕刻玻璃:

參考資料[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

氫氟酸其危害(知乎)

再看[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]